Anglès jurídic

El nostre curs d`anglès jurídic li donarà la oportunitat de familiaritzar-se amb les diferents àrees del sistema jurídic internacional i serà una ajuda important per a les persones que treballen, ja sigui per l`àmbit jurídic internacional o per empreses internacionals comercials.

El curs es centra en la terminologia del dret empresarial, dret civil, dret de la propietat i dret contractual. No obstant,  s`inclourà altres disciplines com el dret penal.

Un cop acabat el curs, els alumnes poden presentar-se a l´exam ILEC (Certificat Internacional en Anglès Legal) de Cambridge.

- Testimonis